Strefa kandydata

co i gdzie studiować?

Najedż myszką na miasto, by zobaczyć które kierunki są tam prowadzone lub najedź na kierunek, który Cię interesuje, by zobaczyć, gdzie je możesz studiować. Kiedy już wybierzesz, co i gdzie studiować zapoznaj się ze szczegółami kierunku tutaj.

 

Folder informacyjny

 

Warszawa

Ekonomia, Pedagogika
pedagogika

Łowicz

Rolnictwo

Kielce

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika specjalna, psychologia, Kulturoznawstwo, rolnictwo, Filologia
Ekonomia, Pedagogika

Bochnia

Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
Ekonomia, Finanse i rachunkowość

Myślenice

Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia, Pedagogika

Dublin

Ekonomia, Pedagogika specjalna

Łuck

Ekonomia
 • Warszawa

  Ekonomia, Pedagogika
  pedagogika
 • Łowicz

  Rolnictwo
 • Kielce

  Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika specjalna, psychologia, Kulturoznawstwo, rolnictwo, Filologia
  Ekonomia, Pedagogika
 • Bochnia

  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
  Ekonomia, Finanse i rachunkowość
 • Myślenice

  Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Ekonomia, Pedagogika
 • Dublin

  Ekonomia, Pedagogika specjalna
 • Łuck

  Ekonomia

  oferta edukacyjna

  sprawdź

  rekrutacja krok po kroku

  1. Zarejestruj się na stronie uczelni

  kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

  2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

  To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

  3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

  4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

  Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

  5. Wpłać pierwsze czesne

  Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

  Opłaty

  Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej
  Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

  Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

  W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

  wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz koszt studiów znajdziesz w opisie danego kierunku

  Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

  59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
  Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

  kwalifikacja

  1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.
  2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów (do wyczerpania limitu na poszczególnych specjalnościach).
  3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza i wywiesza listy osób przyjętych na studia.

  Masz pytania ?

  Dowiedz się więcej...

  Do pobrania

  Strona korzysta z plików cookie